NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa GÜNCEL Mevsim soğuk ama Umre sıcak..

Mevsim soğuk ama Umre sıcak..

e-Posta Yazdır

Memleketimiz beyaz bereketin altında maddi soğuklar yaşarken, uçakla üç saat mesafede Kabe'de (Mekke) sıcaklık 35 derce. Bir bölgede kar-kış, diğer bölgede sıcak. İşte Rabbimizin gücü.

Dünyanın büyük bir kısmında soğuklar eksinin altında ve beyaz örtü ile kaplı iken diğer yarım kürede bulunan Mekke'de hem maddi hemde manevi sıcaklık çok yüksek. Elhamdülillah haze min fazli Rabbi.
Aynı anda hem sıcaklığı yaratıyor Rabbimiz hem soğuğu.  düşünen İnsanlar için çok hikmetleri havi bir gerçek bu durum.
Umre; dinimizde Mukades belde olan Kabe-i Muazzamayı, belli bir zamana bağlı kalmaksızın, ibadet gayesiyle ziyaret etmektir.
İhrama girilerek (doğrudan Mekke'ye gidenlerin İstanbul'da ihrama girmeleri gerekiyor). Medine'ye gidenler ise Zülhuleyfe'de ihrama girerler. Tavaf ve sa'y (Safa- Merve tepeleri arasında) traş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.
Mekke' de ki Müslümanlarda Hz Aişe (ra) validemizin mescidine  dolmuşla  Kabe'den gidip gelebilirler. Bir de Cirane Mescidi'de Mekke'deki müminler için
umre için gidilip Kabeye gelinecek bir mekan.
Rabbimiz:" Haccı ve  umreyi Allah için tam yapın."(Bakara, 2/196) buyuruyor.
Hanefi ve Maliki  mezhebinde sünnet-i müekkede, Şafi ve Hanbeli mezheplerinde  ise  hac gibi farz ibadettir.
Umre için bir nevi küçük  Hac'da denilir.
Umre ibadetinin; bir sonraki umreye kadar işlenecek günahlara kefaret  olduğunu Allah Resülünün belirtiğini, Buhari, Müslim, Tirmizi,  Nesai ve İbn-i Mace gibi hadis  kitapları belirtmektedir.
"Hac ve umreyi beraber yapınız; çünkü hac ve  umre günahları ve  fakirliği giderir. Tıpkı demir,altın ve gümüşün kir ve pasını  körüğün giderdiği gibi. Kabul edilmiş haccın ücreti ancak cennettir.(Nesai)
Allah Resülü (asm) dört tane umre yapmıştır.
İslam dini o kadar harika ve ekmel bir dindir ki Mekke'ye umre için gitmeyenlerede umre sevabı kazandıran durumları müminlere müjdelemektedir. İşte bunlardan bazıları:
Kim Ramazanda 10 gün itikaf yaparsa, iki hac iki umre yapmış gibi olur. "(Beyhaki, Şuabul- iman Deylemi- Ravi Hz Ali ibn-i Hüseyin (RA)
Medine'de umre sevabı kazandıran  güzel bir olay:
"Kim abdestini alır hazırlığını yapıp Kuba Camiine gelip orada namaz kılarsa bir umre sevabı almış olur."
Enes Bin Malik'ten (ra) rivayet edilen bir Hadis- Şerifte Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:
" Kim sabah namazını cemattle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek için oturur, güneş doğduktan (kerahat vakti çıktıktan) iki rekat işrak namazı kılarsa, ona makbul tam bir hac ve umre sevabı verilir. "Enes (ra)  der ki; "Tam bir hac ve umre sevabı"buyurdu. Bu sözü üç defa tekrar etti.(Tirmizi)
Bir defasında Hz. Ömer (ra) umreye giderken Peygmber Efendimiz ona hitaben:"Kardeşim duanda bana yer ver." demişti.
Allah Resulü buyuruyor:"Anne babaya yapılan iyilik namazdan, sadaka, hac, umre ve Allah yolunda cihaddan daha üstündür."(Taberani)
Peygamberimiz (asm) Enes ibni Malik'e (ra) buyurdu:"Annen babandan sağ olan var mı?" Enes (ra) annem sağdır Ya Resulallah (asm) dedi.
Enes ibni Malik'e Peygamber Efendimiz de şu nasihati yaptı:"Öyle ise annene saygıda kusur etme, onun gönlünü almak için fırsat kolla. Eğer böyle yaparsan bil ki, hacı da olmuş olursun. Annen senden razı oldu mu umrede yapmış  sayılırsın.Ve Allah yolunda hizmet etme şerefine nail olan mücahidlerin sevabını alırsın. Bir de annen senden razı oldu mu. Artık hep takva dairesinde yaşamaya ve  annene iyi davranmaya devam et."(Ebu Ya'la , el Müsnet 5/149;et- Taberanİ, el- Mu'cenü'l Esvat, 4/372)
Abdullah ib-i Abbas Hazretlerinin (ra)  rivayet ettiği  bir Hadis-i Şerifte de Peygamberimiz (asm):"Bir insanın anne babasına sevgi ve merhametli bakışlarla dahi bakmasının kendisine hacc-ı mebrur sevabı  kadar sevap kazandıracağını belirtir."( el-Münavi, Feyzu'l Kadir,5/483)
Türkiye de umrenin önemi yeni yeni anlaşılıyor. Artık her kesimden insanımız umreye rahatlıkla gidip gelebiliyor.Temennim o ki, Suriye'deki olaylar inşallah en kısa zamanda barışla sonuçlanır.
Kara yolu ile de umre imkanı olursa çok rahat olacak. Vizesi olanlar için Hatay-Mekke otobüsle 70 TL. Suriye durulmadığı için bu yolculuk çok  zor şartlarda yapılabiliyor.
Uçak biletleri kış mevsiminde Avrupa ülkelerine 69 Euro'ya kadar düşerken Suudi Arabistan'a 500 Euro'nun altına düşmüyor nedense.
Malesef İslam düşmanları en büyük farzı kifaye olan İttihad-ı İslamın tahakkuk etmemesi için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar.
Ama herşeye rağmen Umre yapmalı ve o mübarek mekanlarda gözyaşları ile tevbe dip Allaha yalvarmalıyız. Oranın manevi havasıyla hapılan dualar daha bir ihlaslı oluyor. Daha bir makbul oluyor.
Erdoğan AKDEMİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

 

 

 

Share Button
 

AYET MEALİ

- Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve Kurban kes. (Kevser, 1-2)
- Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesilecek kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem sıkıntı içinde olan yoksulları doyurun. (Hacc, 28)
- Onların (o kurbanların) ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. (Hac, 37)
- Her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onu tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. (Bakara, 158)
- Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. (Bakara, 196)

HADİS-İ ŞERİF

- Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz (Müslim)
- Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder. (İbn Mâce,)
- Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetime uymuş olur. (Buhari)
- Kurban, kıyamet günü boynuzları, tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban kesildiğinde, henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. (Tirmizi)
- İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak. (Buhârî,Müslim,Tirmizî,Nesâî )

RİSALE-İ NUR

İşte hacda pek kesretli Allahuekber denilmesi, şu sırdandır. Çünkü, hacc-ı şerif, bilasâle herkes için, bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i mahsusta, ferik dairesinde, bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lûtfuna mazhar olur. Öyle de, bir hacı, ne kadar âmî de olsa, kat-ı merâtib etmiş bir velî gibi, umum aktâr-ı arzın Rabb-i Azîmi ünvânıyla Rabbine müteveccihtir, bir ubûdiyet-i külliye ile müşerreftir. Elbette, hac miftâhıyla açılan merâtib-i külliye-i Rubûbiyet ve dürbünüyle nazarına görünen âfâk-ı azamet-i Ulûhiyet ve şeâiriyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devâir-i ubûdiyet ve merâtib-i kibriyâ ve ufk-u tecelliyâtın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i Rubûbiyet Allahuekber, Allahuekber ile teskin edilebilir ve onunla o merâtib-i münkeşife-i meşhude veya mutasavvere ilân edilebilir. (Şualar)

GÜZEL SÖZLER

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler.
(Şeyh Sadi Sirazi)

FAİZ YİYENLER - VİDEO