NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa GÜNCEL Mevsim soğuk ama Umre sıcak..

Mevsim soğuk ama Umre sıcak..

e-Posta Yazdır

Memleketimiz beyaz bereketin altında maddi soğuklar yaşarken, uçakla üç saat mesafede Kabe'de (Mekke) sıcaklık 35 derce. Bir bölgede kar-kış, diğer bölgede sıcak. İşte Rabbimizin gücü.

Dünyanın büyük bir kısmında soğuklar eksinin altında ve beyaz örtü ile kaplı iken diğer yarım kürede bulunan Mekke'de hem maddi hemde manevi sıcaklık çok yüksek. Elhamdülillah haze min fazli Rabbi.
Aynı anda hem sıcaklığı yaratıyor Rabbimiz hem soğuğu.  düşünen İnsanlar için çok hikmetleri havi bir gerçek bu durum.
Umre; dinimizde Mukades belde olan Kabe-i Muazzamayı, belli bir zamana bağlı kalmaksızın, ibadet gayesiyle ziyaret etmektir.
İhrama girilerek (doğrudan Mekke'ye gidenlerin İstanbul'da ihrama girmeleri gerekiyor). Medine'ye gidenler ise Zülhuleyfe'de ihrama girerler. Tavaf ve sa'y (Safa- Merve tepeleri arasında) traş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.
Mekke' de ki Müslümanlarda Hz Aişe (ra) validemizin mescidine  dolmuşla  Kabe'den gidip gelebilirler. Bir de Cirane Mescidi'de Mekke'deki müminler için
umre için gidilip Kabeye gelinecek bir mekan.
Rabbimiz:" Haccı ve  umreyi Allah için tam yapın."(Bakara, 2/196) buyuruyor.
Hanefi ve Maliki  mezhebinde sünnet-i müekkede, Şafi ve Hanbeli mezheplerinde  ise  hac gibi farz ibadettir.
Umre için bir nevi küçük  Hac'da denilir.
Umre ibadetinin; bir sonraki umreye kadar işlenecek günahlara kefaret  olduğunu Allah Resülünün belirtiğini, Buhari, Müslim, Tirmizi,  Nesai ve İbn-i Mace gibi hadis  kitapları belirtmektedir.
"Hac ve umreyi beraber yapınız; çünkü hac ve  umre günahları ve  fakirliği giderir. Tıpkı demir,altın ve gümüşün kir ve pasını  körüğün giderdiği gibi. Kabul edilmiş haccın ücreti ancak cennettir.(Nesai)
Allah Resülü (asm) dört tane umre yapmıştır.
İslam dini o kadar harika ve ekmel bir dindir ki Mekke'ye umre için gitmeyenlerede umre sevabı kazandıran durumları müminlere müjdelemektedir. İşte bunlardan bazıları:
Kim Ramazanda 10 gün itikaf yaparsa, iki hac iki umre yapmış gibi olur. "(Beyhaki, Şuabul- iman Deylemi- Ravi Hz Ali ibn-i Hüseyin (RA)
Medine'de umre sevabı kazandıran  güzel bir olay:
"Kim abdestini alır hazırlığını yapıp Kuba Camiine gelip orada namaz kılarsa bir umre sevabı almış olur."
Enes Bin Malik'ten (ra) rivayet edilen bir Hadis- Şerifte Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:
" Kim sabah namazını cemattle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek için oturur, güneş doğduktan (kerahat vakti çıktıktan) iki rekat işrak namazı kılarsa, ona makbul tam bir hac ve umre sevabı verilir. "Enes (ra)  der ki; "Tam bir hac ve umre sevabı"buyurdu. Bu sözü üç defa tekrar etti.(Tirmizi)
Bir defasında Hz. Ömer (ra) umreye giderken Peygmber Efendimiz ona hitaben:"Kardeşim duanda bana yer ver." demişti.
Allah Resulü buyuruyor:"Anne babaya yapılan iyilik namazdan, sadaka, hac, umre ve Allah yolunda cihaddan daha üstündür."(Taberani)
Peygamberimiz (asm) Enes ibni Malik'e (ra) buyurdu:"Annen babandan sağ olan var mı?" Enes (ra) annem sağdır Ya Resulallah (asm) dedi.
Enes ibni Malik'e Peygamber Efendimiz de şu nasihati yaptı:"Öyle ise annene saygıda kusur etme, onun gönlünü almak için fırsat kolla. Eğer böyle yaparsan bil ki, hacı da olmuş olursun. Annen senden razı oldu mu umrede yapmış  sayılırsın.Ve Allah yolunda hizmet etme şerefine nail olan mücahidlerin sevabını alırsın. Bir de annen senden razı oldu mu. Artık hep takva dairesinde yaşamaya ve  annene iyi davranmaya devam et."(Ebu Ya'la , el Müsnet 5/149;et- Taberanİ, el- Mu'cenü'l Esvat, 4/372)
Abdullah ib-i Abbas Hazretlerinin (ra)  rivayet ettiği  bir Hadis-i Şerifte de Peygamberimiz (asm):"Bir insanın anne babasına sevgi ve merhametli bakışlarla dahi bakmasının kendisine hacc-ı mebrur sevabı  kadar sevap kazandıracağını belirtir."( el-Münavi, Feyzu'l Kadir,5/483)
Türkiye de umrenin önemi yeni yeni anlaşılıyor. Artık her kesimden insanımız umreye rahatlıkla gidip gelebiliyor.Temennim o ki, Suriye'deki olaylar inşallah en kısa zamanda barışla sonuçlanır.
Kara yolu ile de umre imkanı olursa çok rahat olacak. Vizesi olanlar için Hatay-Mekke otobüsle 70 TL. Suriye durulmadığı için bu yolculuk çok  zor şartlarda yapılabiliyor.
Uçak biletleri kış mevsiminde Avrupa ülkelerine 69 Euro'ya kadar düşerken Suudi Arabistan'a 500 Euro'nun altına düşmüyor nedense.
Malesef İslam düşmanları en büyük farzı kifaye olan İttihad-ı İslamın tahakkuk etmemesi için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar.
Ama herşeye rağmen Umre yapmalı ve o mübarek mekanlarda gözyaşları ile tevbe dip Allaha yalvarmalıyız. Oranın manevi havasıyla hapılan dualar daha bir ihlaslı oluyor. Daha bir makbul oluyor.
Erdoğan AKDEMİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

 

 

 

Share Button
 

AYET MEALİ

Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HADİS-İ ŞERİF

"Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın imtina edip gelmezse, kocası ondan râzı oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hayırlı kadın, kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadındır.'' (Nesâi, Nikâh)

RİSALE-İ NUR

Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayatıdır. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hâne ve âile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FAİZ YİYENLER - VİDEO